Welke Architect

U heeft een kavel of bouwgrond gevonden of bent inmiddels trotse eigenaar hiervan. Nu bent u op zoek naar een architect. Voor een groot aantal particulieren hebben we inmiddels een woning mogen ontwerpen en begeleiden tot aan oplevering, wat uiteraard een schat aan informatie opgeleverd heeft. Op deze internetsite leggen we in het kort uit wat de verschillende stappen in het ontwerp- en bouwproces zijn om zo tot een succesvolle en vooral plezierige manier tot realisatie van uw droomhuis te komen.

1: waarom eigenlijk een architect inschakelen?

2: voorbereidingen

3: een architect zoeken en vinden

4: kennismaking met de architect

5: wat kost een architect?

6: start van het ontwerpproces

1: waarom eigenlijk een architect inschakelen?

Bij steeds meer verkavelingsplannen is er een verplichting opgenomen om een geregistreerd architect in te schakelen. Hiermee wordt bedoeld dat deze architect in het register van Stichting Bureau Architectenregister ingeschreven dient te staan waardoor deze voldoet aan vereisten als opleiding en ervaring. Op deze manier wordt getracht de kwaliteit van de ontwerpen te waarborgen.

De architect zorgt voor een juiste vertaling van regelgeving en voorschriften zoals bouwbesluit, burgerlijk wetboek, plaatselijke verordeningen en voorschriften voor de kavel of bouwgrond. Door de contacten met diverse partijen als adviseurs, constructeur, aannemer, overheden en opdrachtgever ontstaat een coördinerende taak voor de architect die de opdrachtgever veel zorgen uit handen neemt.

De bouw van de eigen woning is voor veel particuliere opdrachtgevers de eerste keer dat ze direct te maken hebben met bouwen en alle daarbij behorende facetten. Het is van groot belang om bij dit veelomvattende proces een goede begeleiding te zoeken die de opdrachtgever “aan de hand” meeneemt. De architect zal deze rol vervullen.

Een andere meerwaarde om het ontwerpproces samen met een architect aan te gaan is het feit dat deze door kennis en ervaring meer mogelijkheden en inspirerende oplossingen aan kan dragen voor uw huis en kavel waardoor nieuwe opvattingen kunnen ontstaan of juist bestaande ideeën bevestigd worden.

2: voorbereidingen

Programma van eisen.

In uw gedachten zullen er waarschijnlijk al allerlei zaken bekend zijn die gerealiseerd moeten worden in de nieuwe woning. Of wellicht zijn er al duidelijke voorkeuren voor architectuur of materialisering. Het is verstandig om dit op papier zetten en voorkeuren voor beeldvorming te documenteren. Het kan dan gaan om praktische zaken, zoals de plek van een keuken of een hoeveelheid slaapkamers, maar ook om minder tastbare zaken als bezonning, licht en onderlinge relaties.

Door het noteren van al deze wensen en eisen ontstaat er een duidelijk document waarmee uw architect aan de slag kan gaan. Belangrijk daarbij is om bij het maken van deze wensenlijst niet te kijken naar de ogenschijnlijke beperkingen van kavel of bouwgrond. Dit kan namelijk beperkend werken aangezien uw architect oplossingen aan kan dragen die op het eerste gezicht tegenstrijdige belangen kunnen verenigen.

Uiteraard kunt u dit document ook samen met uw architect opstellen.

Beeldmateriaal

Door het verzamelen van beeldmaterialen van voor u aansprekende of juist niet aansprekende projecten en voorbeelden ontstaat een goed referentiebeeld voor het vinden van een bijpassende architect. Dit beeldmateriaal geeft de geselecteerde architect tevens waardevolle informatie over uw verwachtingen.

Budget

Door middel van het maken van investeringsbegroting (hier een voorbeeld) wordt het budget bepaald voor bouw van de woning. Een belangrijk onderdeel dat tijdens het ontwerpproces en bouwproces bewaakt dient te worden door uw architect.

3: een architect zoeken en vinden

Er is een groot aantal architectenbureaus in Nederland. Het vinden van uw architect kan daarom lastig zijn. Er zijn een aantal internetsites waarop architectenbureaus zich kunnen presenteren en waar meer informatie over de selectie van een architect te vinden is:

- de overkoepelende beroepsorganisatie Bond van Nederlandse Architecten, de BNA

- Architectenweb met diverse presentaties van architectenbureaus.

Op deze internetsites en uiteraard de sites van architecten zelf is goed te zien of de ontwerpstijl aansluit bij uw voorkeur.

4: kennismaking

Het ontwerpen en bouwen van een huis is een intensief, persoonlijk en langdurig proces. Het is dan ook van groot belang dat het ‘klikt’ tussen opdrachtgever en architect. Ons architectenbureau heeft dan ook de volgende werkwijze: na een eerste kennismaking met de eventuele opdrachtgever maken wij een eerste schets of idee voor de nieuwe woning. Deze is gebaseerd op de (gewenste) kavel of bouwgrond, het programma van eisen en het beschikbare budget. Dit idee wordt aan u vrijblijvenend en gratis gepresenteerd waarna beide partijen weten of wensen en eisen op een juiste manier vertaald zijn in een ontwerp.

Mocht dit idee uitnodigen tot een verdere samenwerking dan zal een offerte volgen voor de architectenwerkzaamheden op basis van een vast honorarium en met als contractuele vorm “De Consumentenregeling 2006 Rechtsverhouding Consument – Architect CR 2006″ uitgegeven door de BNA. Hierin staan vermeld de voorwaarden, werkzaamheden en honorarium. Deze regeling is specifiek ontwikkeld voor opdrachtverlening door particuliere opdrachtgevers en is een stuk eenvoudiger dan de regeling die deze vervangt; de SR97.

5: wat kost een architect?

Het honorarium van een architect wordt veelal nog uitgedrukt in een percentage van de bouwsom, meestal liggend tussen 6 en 15% van de bouwsom (dus niet de stichtingskosten). Dat is ontstaan vanuit het inmiddels verouderde Standaard Reglement (SR 97). De hoogte van het percentage is afhankelijk van de grootte en complexiteit van de woning. Daarnaast speelt de grootte van het architectenbureau een belangrijke rol. Een groter bureau met veel personeel heeft uiteraard veel meer vaste kosten die ook naar kleine opdrachtgevers doorgerekend worden. De eenpersoonszaak heeft minder kosten en kan dus ook een scherpere aanbieding doen. Als zelfstandige zonder personeel met een beperkte kantoorplek aan huis is het voor mij dus bijvoorbeeld mogelijk om zeer scherpe offertes neer te leggen die liggen tussen de 6 en 8% van de bouwsom, e.e.a. naar gelang van de opdracht.

6: start van het ontwerpproces

Na het tekenen van de overeenkomst start de verdere uitwerking en zoektocht naar het maatpak dat uw woning moet worden. Een leuk en inspirerend proces waarbij het ontwerp steeds een stap verder uitgewerkt wordt.

Geef een reactie