Contract

contract consument-architect

Na selectie van een architect is het uiteraard van belang om afspraken over honorarium en werkzaamheden duidelijk vast te leggen. De meest geschikte manier daarvoor is door gebruik te maken van de door de BNA opgestelde “De Consumentenregeling 2006 Rechtsverhouding Consument – Architect CR 2006″. Deze regeling is opgebouwd uit de volgende documenten:

- algemene voorwaarden consument-architect
- taakbeschrijving
- modelovereenkomst consument-architect

Meest gestelde vragen en antwoorden zijn te hier te vinden.

Geef een reactie