Ontwerpproces

De verschillende fases van het ontwerp-proces tot aan de oplevering van de woning:

1: voorlopig ontwerp

2: definitief ontwerp

3: een aannemer zoeken en vinden

4: contractvorming

5: Uitvoeringsfase

1: voorlopig ontwerp

Tijdens de fase van het voorlopig ontwerp ontstaat een eerste vertaling van alle eisen, wensen en financiele uitgangspunten in een ontwerp. De verschillende ruimtes in de woning hebben hun plek gekregen en het beeld van de woning heeft vorm gekregen. Door middel van computersimulaties of een maquette begint het ontwerp tot leven te komen. De constructeur heeft in overleg de principes aangegeven van de constructieonderdelen.

2: definitief ontwerp

Bij goedkeuring van het voorlopig ontwerp volgt de technische uitwerking van de woning. Het eindresultaat van deze fase in een tekeningenset die bij de gemeente ingediend kan worden als vergunningsaanvraag. De technische opbouw van de woning, de benodigde werktuigbouwkundige en electrotechnische installaties zijn bepaald. Vaak is het slim om voordien met de betreffende gemeente vooroverleg te hebben over de in te dienen tekeningen om later vertraging te voorkomen. Met name eisen vanuit het bestemmingsplan en de welstand kunnen bepalend zijn.

3: een aannemer zoeken en vinden

De bouwaanvraagtekeningen geven nog te weinig informatie voor een aannemer om een goede offerte te kunnen aanbieden. De ontwerptekeningen worden nu dan ook nog verder uitgewerkt met o.a. kozijnstaten, detailtekeningen, kleurenstaten, afwerkstaten en een uitgebreide technische omschrijving van de woning.Het is verstandig om hier ruim de tijd voor te nemen zodat deze uitgebreide aanbestedingsstukken een goede basis voor een offerteaanvraag bij 1 of meerdere aannemers vormen. Op deze manier worden verrassingen in de uitvoeringsfase grotendeels voorkomen. Uiteraard is een slimme keuze van een aannemer of meerdere aannemers ook van groot belang voor de uiteindelijke prijs.

Ook kan het verstandig zijn om met meerdere kaveleigenaren (indien van toepassing) een aanbesteding te organiseren om op die manier voordeel te halen uit diverse gedeelde kostenposten. In het nieuwbouwplan Cronenburgh te Loenen aan de Vecht hebben we aan de hand van een internetsite een groot aantal bewoners weten te bereiken en op die manier kosten bespaart door gezamenlijk bodemonderzoek en het delen van een aannemer. Daarnaast bleek het fotoalbum waarbij meerdere mensen foto’s konden plaatsen een erg leuke informatiebron.

4: contractvorming

Na het beoordelen van de diverse offertes kan gestart worden met het opzetten van een aannemersovereenkomst gecombineerd met de diverse contractstukken. Uiteraard kan het zijn dat de offerte niet aansluit op het budget. Bij niet te grote overschrijdingen zijn vaak aanpassingen of wijzigingen mogelijk die het toch mogelijk maken om te starten met de bouw.

5: Uitvoeringsfase

Een aantal weken na tekenen van de aannemersovereenkomst kan gestart worden met de bouw. De architect begeleid de bouw en zorgt voor een soepel bouwproces en bewaakt tevens de financiele uitgangspunten en budget. Tijdens bouwvergaderingen wordt de voortgang besproken en komen eventuele extra wensen aan de orde.

Een prachtig proces waarbij het fantastisch is om te zien hoe de gemaakte plannen concreet omgezet worden in uw droomhuis!

Geef een reactie